หวย ธกส เป็นอย่างไร ทำไมจึงมีเงินรางวัลที่สูง

หวย ธกส

หวย ธกส หรือ สลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่จำหน่ายให้กับหน่วยงานและประชาชนโดยทั่วไป วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ โดยสลากออมทรัพย์ ธกส. นี้จัดจำหน่ายเป็นหน่วยการลงทุน เริ่มต้นที่หน่วยละ 20 บาทไปจนถึง 500 บาท ขึ้นอยู่กับรูปแบบและวัตถุประสงค์ของการจัดทำสลากนี้ขึ้น ผู้ซื้อสามารถที่จะลุ้นผลการออกสลากได้ทุกเดือน เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนก็สามารถนำสลากไปขายคืนให้กับทางธนาคารพร้อมกับรับเงินดอกเบี้ยตามแต่ละประเภทของสลากนั้น ๆ ที่กำหนดมา

หวย ธกส หรือสลาก ธกส ในรูปแบบพิเศษ 2 ปี

หวย ธกส เป็นหนึ่งในรูปแบบหวยที่ออกรางวัลเหมือนสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ที่ออกทุกวันที่ 1 และ 16 แต่สำหรับหวย ธกส แทงหวยออนไลน์ จะออกรางวัลเพียงเดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น ช่วงเวลาการออกรางวัลตั้งแต่เวลา 9.30-11.00 น. ผู้ซื้อหรือลงทุนก็มีโอกาสในการลุ้นรางวัลตามจำนวนครั้งที่กำหนดในข้อตกลงของสลากนั้น ๆ ซึ่งสลากแต่ละชนิดก็จะมีชื่อเรียกและราคาที่แตกต่างกันไป อย่างในปัจจุบันนี้ (พ.ศ.2563) มีด้วยกัน 2 ชนิดได้แก่อะไรบ้าง ไปดูกันเลย

 • สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน
  – เป็นสลากออมทรัพย์ชนิดพิเศษ เริ่มออมหรือซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2562
  – ออกจำหน่ายเป็นหน่วย หน่วยละ 20 บาท ผู้ซื้อสามารถซื้อได้ขั้นต่ำ 20 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/ครั้ง
  – สลากมีอายุ 2 ปี
  – สามารถตรวจผลการออกสลากจากทาง ธกส ได้สูงสุด 24 ครั้ง
  – สามารถนำมาขายคืนก่อนกำหนดได้
  – การออกรางวัลจะออกทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน ผู้ที่จะได้สิทธิ์ในการรับโชคจะต้องซื้อสลากภายในวันที่ 15 เวลา 23.00 น. ของเดือนนั้น ๆ จึงจะมีสิทธิ์ในการตรวจรางวัล

อัตราเงินรางวัลที่ผู้ซื้อสลากจะได้ลุ้นและรับกับทางสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน

 • รางวัลเลข 4 ตัว ไม่เสี่ยงหมวด มูลค่า 20 บาท ตรวจรางวัลตลอดอายุสลาก 24 งวด
 • รางวัลเลข 4 ตัว ไม่เสี่ยงหมวด มูลค่า 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม
 • รางวัลเลข 4 ตัว เสี่ยงหมวด มูลค่า 2,000,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม
 • รางวัลพิเศษ ทองคำแท่งจำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000,000 บาท สำหรับผู้ออมอย่างน้อย 6 งวดขึ้นไปจึงจะได้ลุ้น ภายในระยะเวลา 1 ปี
 • ครบกำหนดอายุสลาก 2 ปี สามารถนำมาไถ่ถอนเงินคืนได้ โดยจะได้รับดอกเบี้ยเป็นเงิน 0.2 บาทต่อหน่วย

สลาก ธกส ในรูปแบบปกติ 3 ปี

สลากออมทรัพย์ ทวีสิน เกษตรมั่นคง 3 เป็น หวย ธกส ที่ได้รับความนิยมและถือเป็นสลากรูปแบบปกติที่มีคนและหน่วยงานอื่น ๆ นิยมซื้อเก็บไว้ทั้งในเรื่องของการออมเงินและลุ้นรางวัล สลากออมทรัพย์ ทวีสิน เกษตรมั่นคง 3 เป็นสลากที่มีอายุนานถึง 3 ปี ดังนั้น ผู้ซื้อสามารถที่จะได้ลุ้นเงินรางวัลใหญ่ได้มากถึง 36 งวด ในขณะที่หากครบกำหนดไถ่ถอนสามารถนำไปขายคืน ธกส ยังได้รับดอกเบี้ยที่มากถึง 3 บาทต่อหน่วย ถือเป็นแทงเลือกหนึ่งของผู้ที่มีเงินสดในมือในปริมาณมากแล้วต้องการลงทุนที่ไม่เสี่ยง รายละเอียดและข้อกำหนดในการซื้อสลากชุดนี้มีอย่างไรไปดูกันเลย

 • การซื้อสลาก ธกส จะซื้อในลักษณะของหน่วยการลงทุน ในสลากชุดนี้จะมีมูลค่าหน่วยละ 500 บาท
 • ไม่จำกัดในการซื้อ
 • สามารถติดต่อซื้อขายได้ที่ ธนาคาร ธกส ทั่วประเทศและ Mobile Application ธกส หรือเว็บไซต์ธนาคาร
 • มีอายุในการไถ่ถอน 3 ปี
 • สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ แต่จะต้องถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจึงจะไม่โดนหักค่าธรรมเนียม
 • ผู้ซื้อไถ่ถอนก่อน 3 เดือน หรือ ซื้อไม่ครบ 3 เดือน จะต้องโดนหักค่าธรรมเนียมมูลค่า 10 บาทต่อหน่วย
 • ผลการออกรางวัลจะออกทุก ๆ วันที่ 16 ของเดือน

ด้วยลักษณะการออกรางวัลของทาง ธกส ที่มีความคล้ายคลึงกับสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงทำให้มีการรับซื้อและขายหวยใต้ดินในแบบ หวย ธกส ให้ผู้ที่สนใจอยากจะลุ้นรางวัลถึง 2 ครั้ง ใน หนึ่งวัน เพราะหวยทั้ง 2 แบบนั้นออกรางวัลวันที่ 16 ของแต่ละเดือนด้วย

อัตราการจ่ายเงินรางวัลของ หวย ธกส

สำหรับอัตราการจ่ายเงินรางวัลของ หวย ธกส ที่เป็นสลากแบบปกติ 3 ปี ในปัจจุบันนี้มีมูลรางวัลสูงมาก ชนิดที่คุณไม่คาดคิดมาก่อน เพราะว่ามีมากกว่าเงินรางวัลของทางสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกด้วย แถมซื้อครั้งเดียวได้ลุ้นผลการออกรางวัลใหญ่นี้นานถึง 36 งวดเลยทีเดียว จะมีรางวัลอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

 • รางวัลที่ 1 เสี่ยงหมวด มี 1 รางวัล ๆ ละ 20,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 19 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 หมุน 3 ครั้ง มี 60 รางวัล ๆ ละ 80,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 หมุน 10 ครั้ง มี 200 รางวัล ๆ ละ 12,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 หมุน 20 ครั้ง มี 400 รางวัล ๆ ละ 9,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 หมุน 100 ครั้ง มี 2,000 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 4 ตัว หมุน 1 ครั้ง มี 20,000 รางวัล ๆ ละ 300 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง มี 400,000 รางวัล ๆ ละ 200 บาท

รวมรางวัลต่องวดทั้งสิ้น 422,685 รางวัล  คิดเป็นมูลค่าต่องวดเป็นเงิน 133,700,000 บาท โดยการถ่ายทอดสดการออกรางวัลจะทำผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่คลื่นความถี่ AM 891 กิโลเฮิร์ต และสามารถตรวจสอบผลรางวัลผ่านช่องทางอื่น ๆ ของทางธนาคารได้ จะเห็นได้ว่าการซื้อสลากออมทรัพย์กับทาง ธกส นั้น ผู้ซื้อ ๆ เพียงครั้งเดียว สามารถที่จะได้ลุ้นเงินรางวัลใหญ่ได้มากถึง 36 งวด พร้อมทั้งเมื่อครบกำหนดสัญญาไถ่ถอนก็ยังได้รับดอกเบี้ยเพิ่มถึงหน่วยละ 3 บาทเลยทีเดียว เรียกได้ว่าใครมีเงินเย็นและยังไม่รีบร้อนนำมาใช้งานสามารถนำไปฝากเพื่อซื้อสลากออมทรัพย์กับทาง ธกส ได้ ถือว่าให้เงินรางวัลมากพอสมควรใครถูกมารับรองได้เลยว่าเป็นมหาเศรษฐีกันเลยทีเดียว

แต่โดยส่วนใหญ่แล้วโอกาสที่รายย่อยจะถูกนั้นมีน้อยมาก ด้วยหน่วยลงทุนหน่วยละ 500 บาทและก็ไม่รู้เลยว่ามีจำหน่ายทั้งหมดกี่หน่วย จะมีก็แต่หน่วยงานใหญ่ ๆ ที่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ครั้งละมาก ๆ เช่น ธนาคาร, กองทุนต่างๆ, สหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ต้องการลงทุนในความเสี่ยงต่ำและได้ผลตอบแทนที่แน่นอน เพราะอย่างน้อยยังได้ดอกเบี้ยจากการถือนาน 3 ปีถึงหน่วยละ 3 บาท แถมได้ลุ้นเงินรางวัลใหญ่อีกด้วย

หวย ธกส ทางเลือกของคนชอบเสี่ยงสูง

ใครที่ชื่นชอบความเสี่ยงสูงลงทุนต่ำแต่ให้ผลตอบแทนสูงตามความเสี่ยง หรือที่เรียกว่า “High Risk High Return” คงต้องหันมาเสี่ยงกับการแทง หวย ธกส ในรูปแบบใต้ดินดูบ้าง ซึ่งจะมีรูปแบบไหน เหมือนหรือต่างกับการซื้อหวยใต้ดินของรัฐหรือไม่ อัตราการจ่ายเงินรางวัลเป็นอย่างไรไปดูกันเลย

 • หวย 3 ตัวบนหรือ 3 ตัวตรง
  เป็นการซื้อหวยเหมือนหวยใต้ดิน โดยเลขทั้ง 3 ตัวนี้จะไม่สามารถสลับกันได้ เช่น หากคุณต้องการซื้อเลข 086 ในราคา 1 บาท หากผลการออกรางวัลมาเป็น 086 คุณก็จะถูกรางวัลตัวเลข 3 ตัวบนในทันที
 • หวยโต๊ดหรือ 3 ตัวโต๊ด
  หมายถึงการซื้อหวย 3 ตัว ซึ่งเมื่อผลการออกรางวัลตัวเลขทั้ง 3 ไม่จำเป็นต้องอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับเลขที่ออก เช่น คุณซื้อ 806 ผลปรากฏว่า หวย 3 ตัวตรงออก 086 คุณก็จะถูกโต๊ด เพราะมีเลข 3 ตัวเหมือนกับรางวัลที่ออก ส่วนอัตราเงินรางวัลที่ได้รับก็จะลดน้อยลง โดยปกติเวลาที่คนเล่นหวยจะซื้อเลข 3 ตัว มักจะซื้อทั้งตรงและโต๊ดไปพร้อม ๆ กัน เช่น 086 = 100×100 หมายความว่า ซื้อ 086 100 บาท และ 086 แบบโต๊ด 100 บาท ซึ่งถ้าหากถูกมาก็จะแบ่งการคิดเงินออกเป็น 2 ก้อน ก้อนแรกแบบ 3 ตัวตรง ก้อนสองแบบโต๊ด แต่ถ้าซื้อเป็น 680 = 100×100 คุณก็จะได้แค่โต๊ด 100 บาท
 • หวย 2 ตัวบน
  เป็นการซื้อเลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 จากรูป ซึ่งก็คือ 86 นั่นหมายความว่า คุณจะต้องซื้อเลขอะไรก็ได้ 2 ตัว ขอแค่ให้ตรงกับเลขท้ายรางวัลที่ 1 แค่ 2 ตัวท้ายเท่านั้น
 • หวย 2 ตัวล่าง
  เป็นการซื้อเหมือนเลข 2 ตัวบน หากแต่ หวย ธกส จะเอาเลขรางวัลที่ 1 ในตำแหน่งหลักแสนและหลักหมื่นมาออก ในตัวอย่างก็คือเลข 84 นั่นหมายความว่าถ้าคุณซื้อเลข 84 ก็จะได้เงินรางวัลไปทันที
 • เลขวิ่ง 3 ตัวบน
  เป็นการซื้อเลขเพียงตัวเดียวและต้องระบุตัวเลขที่ชัดเจน ไม่ต้องระบุตำแหน่ง ขอแต่ตัวเลขที่ซื้อมี 1 ใน 3 ตัวเลขของรางวัลที่ 1 ก็เพียงพอที่จะขึ้นเงินรางวัลได้แล้ว เช่น วิ่ง 0 บน 1,000 บาท หมายความว่าถ้ารางวัลเลขท้าย 3 ตัวบนนั้นมีเลข 0 อยู่ไม่ว่าตำแหน่งใดก็ตามก็จะถูกเงินรางวัลไปในทันที ถ้าไม่มีก็เตรียมตัวเสียเงินได้เลย
 • เลขวิ่ง 2 ตัวล่าง
  จะเหมือนกับการซื้อเลขวิ่ง 3 ตัวบน แต่เล่นแค่วิ่งล่าง มีให้ลุ้น 2 ตัว ทายถูกก็รับเงินรางวัลไป อัตราการจ่ายเงินรางวัลก็แตกต่างกันไปตามแต่ละเว็บไซต์ที่รับแทง เช่น วิ่ง 5 1,000 บาท ถ้าถูกก็ได้เงินรางวัล ถ้าผิดก็แค่เสียเงินเท่านั้นเอง
 • ซื้อหวย 19 ประตู
  เป็นการซื้อเหมาเลข 19 ตัว โดยตัวเลขนั้นเลขเดียว เช่น ซื้อ 3 เลขที่ได้ก็จะเป็น 03, 13, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 53, 63, 73, 83, 93 หากผลการออกรางวัลมี 1 ใน 19 ตัวนี้ถือว่าถูกรางวัลไป
 • หวยรูดหรือหวยปักหลักสิบ
  รูปแบบการซื้อหวยรูดจะเหมือนหวย 19 ประตู แต่ต่างกันตรงที่หวยรูดจะยึดหลักสิบ เช่น เลข 1 ก็จะซื้อแค่ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 เป็นต้น หากถูกมาก็รับรางวัลไป
 • หวยรูดหลังหรือหวยปักหลักหน่วย
  การซื้อหวยรูปแบบนี้จะคล้ายกับหวยรูดหลักสิบ แต่รูดหลังจะเล่นหลักหน่วย เวลาซื้อก็จะซื้อตามนี้ เช่น เลข 2 คือ 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 เป็นต้น

หวย ธกส แบบใต้ดินหาซื้อได้ที่ไหน

สำหรับคอหวยที่อยากเล่นหวย ธกส แบบใต้ดินนั้น คงต้องติดตามและหาซื้อบนเว็บไซต์หวยออนไลน์ชั้นนำของไทยที่มีให้บริการอยู่ในขณะนี้ เพราะไม่ใช่ทุกเว็บที่จะเปิดขายหวย ธกส นี้ เนื่องจากการออกผลรางวัลมันตรงกับหวยใหญ่หรือหวยรัฐบาล จึงทำให้คนไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร ผู้เล่นจึงควรหาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจเล่น เพราะรูปแบบการเลือกรางวัลมาออกก็อาจไม่เหมือนกันก็เป็นได้ แต่ถ้าต้องการซื้อสลาก ธกส ก็สามารถที่จะติดต่อกับทางธนาคารได้โดยตรง